Tadabur


QS. Al Mulk : 2

” Yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.”

QS. Al Mulk : 3

” Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis.Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhanyang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang.Maka lihatlah kembali, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang ?

S. Al Mulk : 2

” Yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.”

QS. Al Mulk : 3

” Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis.Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhanyang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang.Maka lihatlah kembali, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang ?

********

Kemarin gempa di Padang….Pagi tadi gempa di Jambi…Ada apa ya? Coba berpikir sejenak…

================================================================

Asmaul Husna (1)

Ya Allah ” Allah Yang disembah dan Yang ditunduki”Mengapa kita tidak mendekat ? Mengapa kita masih menunduk kepada manusia, memohon belas kasihan manusia, sedang yang patut kita tunduki dan kita mintai pertolongan hanya Allah. Mengapa kita enggan beribadah dan menyembah Dia dengan khusyu’ ? Kita sombong, hingga kita enggan tunduk pada perintahnya. Patutkah kita disebut hamba yang berbakti ?

Ar Rahman dan Ar Rahim ” Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang”

 

Ketika musibah datang, kita mengujat,” Allah nggak sayang sama aku!” Tahu kah kamu saudaraku. Begitu banyak bentuk kasih dan sayang Allah pada kita. Ia ciptakan makhluk hidup (hewan dan tumbuhan) hanya untuk kebutuhan kita. Kita tahu Allah itu Rahman dan Rahiim, tapi kita seenaknya sendiri dengan sok gaya kita melakukan kemaksiatan. Hati kita berkata,” Ah, nggak mungkin Allah murka, aku kan disayang Allah!” Ya Allah, masih belum cukupkah nikmat yang Dia berikan pada kita? Mestinya kita menyadari diri kita, mengasihi sesama sehingga kita juga berhak dikasihi oleh-Nya. Lihatlah di sekeliling kita, banyak orang yang butuh kasih sayang dengan membantu sesama, kita akan disayangi-Nya.

Al Malik ” Yang Maha Berkuasa”

 

Aku heran dengan pejabat, ketika mendapat jabatan, dengan semena-mena menggunakan jabatan itu untuk kepentingannya sendiri. Yang berkuasa, dialah yang menang padahal kekuasaan di dunia adalah semu. Berbondong2 memupuk kekuasaan menjadikan hati lalim. Tahukah saudaraku, kekuasaan-Nya tidak hanya bumi ini saja, seluruh semesta adalah miliknya. Kita, hanya dengan menjadi pejabat…kita merasa dunia ini milik kita. Ingat, di atas kita ada yang lebih berkuasa. Baginya mudah untuk menjadikan kekuasaan Anda jatuh.

 

Al Quddus ” Yang Maha Suci”

Adakah manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan? Semua pasti menjawab, tidak ada. Nabi Muhammad saja pernah melakukan kesalahan, namun segera diingatkan oleh Allah. Nah kita, ketika melakukan kesalahan, apa secara langsung diingatkan oleh Allah? Orang yang terdekat dengan kita pun jarang mengingatkan, masihkah kita menganggap diri kita suci? Oh, tidak…Kita tidak suci, tapi berusaha untuk menjadi bersih dengan mulai beristighfar ketika melakukan kesalahan, yang sengaja atau tidak.

As Salam “Yang Maha Sejahtera”

Kalau kita ingin merasakan kebesaran-Nya, maka kita diberi-Nya kedamaian di dalam hati dan kita pun tidak ingin membuat orang lain celaka atau tidak selamat jika kita berada di antara makhluk yang lain. Keberadaan kita membawa manfaat bagi lingkungan kita. Begitulah Allah, Dia menciptakan kesejahteraan, tetapi manusia itu sendiri yang merusaknya.

Al Mu’min “Pemberi Rasa Aman”

Umat Muhammad seringkali disebut dengan muslim atau yang tinggi lagi, yaitu mu’min. Ternyata sungguh mulia sebutan itu untuk kita. Kita diharapkan mampu menjadi makhluk yang mampu memberikan rasa aman, tidak mengganggu makhluk di sekitar kita. Dia tidak membuat manusia merasa takut. Dia ingin memberi keamanan pada makhluk-Nya dengan memberikan fasilitas yang serba tak tergantikan dengan buatan manusia, namun manusia selalu saja merasa kurang akan pemberian-Nya.

Iklan